COVID 19

Във връзка с извънредната ситуация и препоръките на Министерство на здравеопазването за спиране разпространението на COVID-19, ограничаваме достъпа на външни лица до нашия офис. Получаването на спечелените от игри награди ще се извършва с куриер до отпадане на наложените мерки.
Най-добрият начин да защитите вас и вашето семейство от COVID-19 е да сте спокойни и да спазвате наложените мерки.

Програма

00:00CITY HITS
06:00CITY WAKE UP
10:00CITYRADIOTV
11:00ТИ СИ CITY
12:00CITY HITS
17:00ТИ СИ CITY
18:00CITYRADIOTV
19:00CITY HITS
00:00CITY HITS
06:00CITY WAKE UP
10:00CITYRADIOTV
11:00ТИ СИ CITY
12:00CITY HITS
17:00ТИ СИ CITY
18:00CITYRADIOTV
19:00CITY HITS
00:00CITY HITS
06:00CITY WAKE UP
10:00CITYRADIOTV
11:00ТИ СИ CITY
12:00CITY HITS
17:00ТИ СИ CITY
18:00CITYRADIOTV
19:00CITY HITS
00:00CITY HITS
06:00CITY WAKE UP
10:00CITYRADIOTV
11:00ТИ СИ CITY
12:00CITY HITS
17:00ТИ СИ CITY
18:00CITYRADIOTV
19:00CITY HITS
00:00CITY HITS
06:00CITY WAKE UP
10:00CITYRADIOTV
11:00ТИ СИ CITY
12:00CITY HITS
17:00ТИ СИ CITY
18:00CITYRADIOTV
19:00CITY WEEKEND
00:00CITY WEEKEND
06:00CITY WAKE UP
10:00CITY WEEKEND
12:00БЪЛГАРСКИТЕ 5
12:21CITY WEEKEND
14:00CITY TOP 10
15:00CITY WEEKEND
00:00CITY WEEKEND
06:00CITY WAKE UP
10:00CITY WEEKEND
16:00CITY TOP 10
17:00CITY WEEKEND
19:00БЪЛГАРСКИТЕ 5
19:21CITY WEEKEND