София отбелязва 142 години като столица на България

София отбелязва 142 години като столица на България
3 Април 2021

Навършват се 142 години от обявяването на София за столица на България. Градът е избран за столица на България на 3 април 1879 г. от Учредителното събрание на Княжество България. Предложението прави проф. Марин Дринов, вицегубернатор на София и първи председател на Българското книжовно дружество.

"... Предложението за София се възприема с пълно единодушие, без всякакви разисквания. Народните представители стават на крака с издигнати ръце и силно въодушевление и цепят въздуха с виковете: София, София, София!"

В своето многовековно развитие София винаги играе важна роля в историята на българските земи като средищен център, естествено кръстовище на пътищата свързващи Изтока със Запада, както и страните на север от България с тези на юг от нея. Неповторим град, който расте, но не старее и има повече от 7000-годишна история.

Прочетете още