Мащабен експеримент за 4-дневна работна седмица – резултатите сочат сериозни ползи и за двете страни

Мащабен експеримент за 4-дневна работна седмица – резултатите сочат сериозни ползи и за двете страни
28 Февруари 2024

Въпреки че от години вече се говори по темата, за мнозина идеята за 4-дневна работна седмица продължава да звучи "екзотично" и неприложимо. Вече обаче има примери, че идеята е добра. Една година след приключването на най-големия в света експеримент за 4-дневна работна седмица, повечето от компаниите, участвали в проекта, все още позволяват на служителите си да имат по-кратка работна седмица, като над 50% от тях са направили тази промяна постоянно решение за бизнеса си.

Реалните участници бяха общо 61 компании от Великобритания. Близо половината тях са в областта на маркетинга и рекламата, професионалните услуги и сектора на неправителствените организации. Останалите обхващат редица индустрии, включително строителството, производството, търговията на дребно, здравеопазването, изкуството и развлекателния бизнес. Те приеха да пуснат служителите си да работят по 80% от обичайната си работна седмица, без това да води до промени в заплащането им. В замяна на това служителите обещаха да изпълняват 100% от обичайната си работа.

И докладът за дългосрочните резултати от експеримента сочи, че най-малко 89% от участвалите фирми все още прилагат тази политика, а най-малко 51% към края на 2023 г. са направили 4-дневната работна седмица постоянна практика в работата си.

Ефектите от експеримента показват, че намаленото работно време е показало сериозни ползи както за служителите, така и за компаниите.

В края на проекта в анкета сред служителитe те масово са посочили, че се радват на по-добро физическо и психическо здраве, както и че постигат по-добър баланс между професионалния и личния си живот. Изразяват и по-високо общо удовлетворение от живота си, както и по-малко изтощение от работата. Година по-късно тези подобрения в живота на работещите са се запазили, отбелязват авторите на експеримента.

Мениджърите и изпълнителните директори на 28 от организациите, участвали в експеримента, също казват, че 4-дневната работна седмица е имала положително въздействие върху управляваните от тях компании. Половината от тях са отбелязали като полза, че са регистрирали спад в текучеството на персонала. Общо 82% от ръководителите посочват, че наблюдават цялостен благоприятен ефект върху състоянието на персонала.

Прочетете още