YouTube ни подсеща да си почиваме от гледане на видео

YouTube ни подсеща да си почиваме от гледане на видео
15 Май 2018

В YouTube вече има нова полезна функция – „Take a break”, която напомня на потребителите да си починат от гледането на видео. Това нововъведение вече е достъпно за потребителите на всички смартфони.

По желание на потребителя, YouTube го подсеща през определени интервали от време  – 15, 30, 60, 90 или 180 минути – да прекрати гледането на видео, за да си почине. Интервалите между напомнянията се задават ръчно от потребителя в настройките.

Таймерът отчита паузите, които потребителят е направил сам, без напомняне. При сработване на таймера, на екрана на смартфона се показва напомняне за почивка, което потребителят може да игнорира.

Прочетете още